Kiến thức chuyên ngành
Thứ sáu, 21/02/2014 - 10:21 AM
Theo định nghĩa của tổ chức y tế thế giới (WHO) thì sức khỏe là một trạng thái thoải mái hoàn toàn về thể chất, tâm thần và xã hội, chứ không phải chỉ là trạng thái không bệnh hay tàn tật. Như vậy sức khỏe nói chung gồm 3 thành phần: thể chất (bao gồm thể lực, thể hình), tâm thần (bao gồm trí tuệ, nghị lực) và xã hội (bao gồm mối quan hệ ứng xử, sự công ...
Thứ sáu, 21/02/2014 - 10:21 AM
Người dân vẫn hiểu rất mơ hồ về bệnh tâm thần và vì vậy mà xã hội vẫn rất kỳ thị với những người không may mắc bệnh này, đó là một trở ngại không nhỏ đối với công tác phát hiện và chữa trị bệnh. Cần phải thay đổi một cách đồng bộ trong việc tuyên truyền về bệnh tâm thần mới mong cải thiện tình hình. Như chúng ta đã biết, các bệnh tâm thần rất phổ biến trong ...
Thứ sáu, 21/02/2014 - 10:21 AM
Người dân vẫn hiểu rất mơ hồ về bệnh tâm thần và vì vậy mà xã hội vẫn rất kỳ thị với những người không may mắc bệnh này, đó là một trở ngại không nhỏ đối với công tác phát hiện và chữa trị bệnh. Cần phải thay đổi một cách đồng bộ trong việc tuyên truyền về bệnh tâm thần mới mong cải thiện tình hình. Như chúng ta đã biết, các bệnh tâm thần rất phổ biến trong ...
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com