SỨC KHOẺ TẦM THẦN TRONG TRƯỜNG HOC

CHỨC NĂNG THỰC THI VÀ HỌC TẬP

Chức năng thực thi là một hoạt động chức năng nhận thức của con người. Bài này đưa ra một vấn đề ít được quan tâm nhưng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của con người. Đặc biệt đối với học sinh, nó giúp cho các em có được kết quả học tập tốt và bước vào cuộc sống xã hội thành công hơn.

Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com