Tin tức bệnh viện
Thứ tư, 11/12/2019 - 08:34 AM
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019
Thứ hai, 09/12/2019 - 03:44 PM
Danh mục các quy trình kỹ thuật
Thứ năm, 05/12/2019 - 08:27 AM
Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019
Thứ hai, 14/10/2019 - 04:44 AM
Thực hiện Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẩn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP_ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành một số điều của Luật gía và Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài
Thứ hai, 14/10/2019 - 12:04 AM
Ngày 10 tháng 10 hằng năm, bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng đều tổ chức ngày “Sức khỏe Tâm thần thế giới”. Sau mỗi lần tổ chức như vậy, bệnh viện đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của bệnh nhân, người nhà và xã hội, đồng thời bệnh viện cũng rút được các kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn. Năm nay ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới mang chủ đề Chung tay phòng chống tự ...
Thứ bảy, 10/08/2019 - 01:55 PM
Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019
Thứ bảy, 10/08/2019 - 05:35 AM
Với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân, bệnh viện Tâm Thần TP Đà Nẵng đã lên kế hoạch tập huấn cho điều dưỡng
Thứ năm, 27/06/2019 - 05:47 PM
Căn cứ quyết định số 640/QĐ-SNV ngày 13-6-2019 của sở Nội Vụ Thành phố Đà Nẵng
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com