Tin tức bệnh viện

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU THẦY THUỐC ƯU TÚ

Hội đồng cấp cơ sở Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy Thuốc Nhân Dân- Thầy Thuốc Ưu Tú lần 13

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com