Tin tức bệnh viện

VỀ VIỆC KÊ KHAI GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỬA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐÀ NẴNG

Thực hiện Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài Chính
hướng dẩn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP_ngày 14/11/2013 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành một số điều của Luật gía và Thông tư số
233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com