Tin tức bệnh viện

Nghị định 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020

Nghị định 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com